Se video fra NRK

Psykiske lidelser rammer fler enn hver tredje nordmann en eller annen gang i løpet av livet, og stadig flere langtidssykemeldes og uføretrygdes på grunn av disse lidelsene. Det å hjelpe mennesker med psykiske lidelser representerer en av de største utfordringene i vårt helsevesen.

Golf som Terapi ble etablert som en frittstående prosjektgruppe i 2004 og har som formål å gi personer med psykiske lidelser – herunder også rusmisbrukere – et tilbud som kan føre til en sunnere livsstil og bedre hverdag.

 Vi bruker golf som virkemiddel

De som står bak Golf som Terapi er:

Spesialist i psykiatri – Leif Roar Falkum
Statsautorisert revisor – Jacob Berger
Tidligere rektor på Hvam vgs – Iver Husum
og siviløkonomene:
Kjell O. Kran (styreleder)
Tor Aanestad
Olav Marcussen (daglig leder)

Golf-som-virkemiddel