Se video fra NRK

Psykiske lidelser rammer fler enn hver tredje nordmann en eller annen gang i løpet av livet, og stadig flere langtidssykemeldes og uføretrygdes på grunn av disse lidelsene. Det å hjelpe mennesker med psykiske lidelser representerer en av de største utfordringene i vårt helsevesen.

Golf som Terapi ble etablert som en frittstående prosjektgruppe i 2004 og har som formål å gi personer med psykiske lidelser – herunder også rusmisbrukere – et tilbud som kan føre til en sunnere livsstil og bedre hverdag.

 Vi bruker golf som virkemiddel

Brukerne rekrutteres fra psykiatriske behandlingsmiljøer innen så vel primær- og spesialisthelsetjenesten som fra private institusjoner og attføringsbedrifter. Vi henvender oss til personer med lidelser av ulik art og grad, og brukerne representerer begge kjønn og alle aldersgrupper.

Golf-som-virkemiddel