Hovedmålsettingen er at golf skal bli et godt behandlings- og aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Vi ønsker å skape et grunnlag for brukerne til å få en bedre fysisk og psykisk helse .

En tilhørende viktig målsetting er at brukerne skal få en mestringsopplevelse og et innpass til et sosialt nettverk som kan bidra til at de får lyst og evne bl.a. til å begynne på skolen igjen, eller komme seg ut i/tilbake til arbeidslivet.

Golf som Terapi ble startet i samarbeid med Hvam videregående skole. Prosjektet har målsettinger som direkte passer inn i skolens rolle og visjon, ikke minst gjelder dette prosjekt knyttet til helse og rehabilitering. Hvam vgs har dessuten en egen golfbane med tilhørende innendørs treningsfasiliteter.

Prosjektgruppen består av:

Spesialist i psykiatri  –  Leif Roar Falkum
Statsautorisert revisor – Jacob Berger
Tidligere rektor på Hvam vgs – Iver Husum
og siviløkonomene:
Kjell O. Kran
Tor Aanestad
Olav Marcussen

Sistnevnte er daglig leder i prosjektet og alle arbeider på frivillig og ulønnet basis.

1

 Deltagere

I utgangspunktet kontakter Golf som Terapi en psykiatrisk institusjon og gir et tilbud om deltagelse i prosjektet. Frem til 2009 henvendte man seg stort sett til behandlingsmiljøer i Oslo og Akershus. Etter hvert er imidlertid tilbudet blitt utvidet til institusjoner i Stavanger-området og på Jæren.

I juni 2014 fattet styret i Gjensidigestiftelsen et vedtak om å støtte Golf som Terapi på veien til en utvidelse av virksomheten til ytterligere deler av landet. I vedtaket følger at stiftelsen vil finansiere etableringen av 12 nye grupper i perioden 2014 – 2016. Hver gruppe får støtten i 2 år og Golf som Terapis oppgave er å sette det hele i gang, drifte gruppene i toårsperioden – i samarbeid med en nærliggende golfklubb – samt ikke minst å arbeide for en videreføring basert på lokal finansiering.

I 2014 ble det etablert grupper i Bodø, Trondheim, Hamar, Fredrikstad og Sarpsborg. I 2015 er det startet ytterligere 5 grupper fra institusjoner i Molde, Ålesund, Lillehammer, Kongsvinger og Drammen. I 2016 ble de 2 siste gruppene satt i gang i h.h.v. Skien og Stavanger.

Opplegg

Det etableres grupper på 6 – 10 brukere inklusive en eller to ledere fra den deltagende institusjonen. Gruppene tas hånd om av velegnede golftrenere på golfbane og treningsfelt om sommeren, og på avanserte golfsimulatorer innendørs om vinteren. Opplæringen finner sted 2 timer en gang i uken på årsbasis og varigheten er fra 1 til 1 ½ år pr. gruppe. Kostnadene pr. gruppe beløper seg til pluss/minus kr. 40.000, avhengig av lengden på opplæringstiden.

Nærmere 700 brukere har vært eller er i dag med i prosjektet. Av de som er ferdige har over 70% oppnådd bevis på at de er godtatt for spill på golfbaner. De resterende knappe 30% har falt fra av forskjellige årsaker, hvorav mangel på interesse ikke har vært en dominerende faktor. Ca. halvparten er blitt eller ønsker å bli medlemmer i en golfklubb.