Uttalelser fra psykiatrisk hold

Golf i gruppe er særlig egnet til å gi pasientene en opplevelse av likeverd med instruktør og deltagende behandlere, i en tydelig og strukturert ramme. Golf som aktivitet gjør det mulig å trene på vanlig menneskelig samvær og kommunikasjon, slik at pasienten ikke får følelsen av hele tiden å forholde seg til et «behandlingsapparat». Det at pasienten får anledning til å knytte seg til et inkluderende idrettsmiljø gir en opplevelse av normalitet, egenverdi og selvfølelse.

Golf er spesielt egnet til å øve opp evnen til å sette mål og gjennomføre planlagt aktivitet for å nå målene. I golf konkurrerer en først og fremst med seg selv, og det er lett å måle fremgang. Dette har stor overføringsverdi i forhold til pasientenes øvrige liv.

Mange pasienter sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Andre har aldri klart å fungere i en jobb. For å hjelpe pasientene trenges både psykiatrisk behandling og spesiell tilrettelegging i arbeidslivet. I den sammenheng er det også viktig at pasientene kan knytte seg til meningsfulle og sosiale aktiviteter som bidrar til at isolasjon og tilbaketrekning kan brytes. Vår erfaring er at golf er en slik aktivitet.

Selv om golf som terapi for psykiatriske pasienter er en relativt ny og ukjent aktivitet i Norge, kan vi med sikkerhet si at det er en utmerket, og for enkelte pasienter en helt grensesprengende terapiform. Det er viktig at tilbudet utvikles videre, både kvantitativt og kvalitativt, med tilknyttet forskning og på sikt blir en del av det offentlige ansvar.

Uttalelser fra brukere:

«Golf har reddet livet mitt»

«Jeg trodde golf bare var for rike og selvopptatte folk»

«Golf har vært en kjempefin terapi, vi har også kommet ut i frisk luft og fin natur»

Sitatene er reaksjoner fra tre av mange brukere som har kommet med innspill etter å ha vært gjennom golfopplæringen i regi av Golf som Terapi.

Uttalelser fra institusjoner og kommuner:

Fra en uttalelse fra ordføreren i Rælingen kommune:

«Rælingen og Lørenskog kommune har benyttet seg av Golf som Terapi-opplegget i flere år og resultatene er meget positive. De aller fleste av de som har deltatt har kommet seg ut av en passiv situasjon som mottaker av offentlige tjenester, og fått et aktivt liv der de har kommet seg ut i arbeid og blitt aktive del­tager i samfunnet. For Rælingen kommune betyr dette at vi kan gi flere mennesker som sliter et tilbud ved at plasser blir ledige. Vi lykkes med å få flere inn i en bedret livssituasjon. Enkeltmennesker opplever at det er mulig å leve med en psykisk diagnose og samtidig klare å ta ansvar for eget liv, både sosialt, yrkesmessig og økonomisk.»

Fra et brev fra Tyrilistiftelsen på Kampen i Oslo:

«Mange av elevene som er inne til behandling ved Tyrili har behov for å bygge opp en meningsfull fritid uten rus. Vi mener at flere har fått større tro på egne muligheter og evner til mestring på grunn av golfopplegget. Det er nå stor pågang for å få mulighet til å få være med i prosjektet.»

Fra en oppsummering fra Jæren Distriktpsykiatrisk Senter:

«Pasientene våre gir oss entydige tilbakemeldinger på at dette er kjekt, motiverende, en arena for sosialt påfyll og ikke minst en opplevelse av å mestre. Progresjonen i ferdighetene innen golfspillet har vært jevnt stigende, og dette oppleves av pasientene som oppbyggende og har overføringsverdi til andre områder i livet. Det gir tro og håp om å kunne mestre andre utfordringer, og som en bruker uttalte det: hindrene oppleves ikke så høye lenger, jeg ser det er mulig å komme seg over noen.

Uttalelser