Spørreskjemaundersøkelse

I desember 2015 fikk Golf som Terapi – etter 10 års drift – en bevilgning fra ExtraStiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. Midlene var øremerket en spørreskjemaundersøkelse av  erfaringene med Golf som Terapi blant brukere, henvisende institusjoner og golfklubber. Rapporten er utarbeidet av professor i psykiatri Alv A. Dahl og ble ferdigstilt i desember 2016. Rapporten følger vedlagt.

 

 

 


Stor artikkel i Aftenposten om Golf som Terapi

Kjetil011 stort bilde

Da venner døde, fant Kjetil ut at det var på tide å kutte ut narkotika. Han begynte å spille golf. Nå utdanner Kjetil seg til golftrener, og livet har tatt en ny vending. Det lakoniske svaret på hvor han hadde vært hvis han ikke var blitt fanget opp av golfen er: hjemme alene, eller seks fot under. Dette er utdrag fra en to-siders artikkel i Aftenposten om prosjektet Golf som Terapi.

 

 

Kjetil007  Kjetil017  Kjetil005