Stor artikkel i Aftenposten om Golf som Terapi

Kjetil011 stort bilde

Da venner døde, fant Kjetil ut at det var på tide å kutte ut narkotika. Han begynte å spille golf. Nå utdanner Kjetil seg til golftrener, og livet har tatt en ny vending. Det lakoniske svaret på hvor han hadde vært hvis han ikke var blitt fanget opp av golfen er: hjemme alene, eller seks fot under. Dette er utdrag fra en to-siders artikkel i Aftenposten om prosjektet Golf som Terapi.

 

 

Kjetil007  Kjetil017  Kjetil005